EBARA ปั๊มน้ำไดโว่ สำหรับน้ำเสีย รุ่น DVS

รุ่น DVS ปั๊มจุ่มตัวเรือนเหล็กหล่อ ชนิดใบพัดแบบ Semi-Vortex

คุณสมบัติ

  •   ใบพัดแบบ Semi-Vortex เป็นใบพัดที่มีการทำงานลักษณะกึ่งกระแสน้ำวน ซึ่งสามารถสูบสิ่งแปลกปลอมที่มีกากใยขนาดใหญ่ ทำให้ไม่เกิดการอุดตันได้มากถึง 60-70%
  • บำรุงรักษาง่าย
  • สามารถใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0 ถึง 40 องศา

 

หมาะกับงานประเภท 

  • สูบน้ำเสียที่มีส่วนประกอบของของแข็ง หรือเป็นเส้นใย
  • การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  • การระบายน้ำอื่น ๆ

 

 

 

Visitors: 272,552