ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEJ-50x405M-2M3.7

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto Water pump รุ่น : GEJ-50x405M-2M3.7

ปั๊มน้ำแบบเพลาลอย คาวาโมโต้ KAWAMOTO

มอเตอร์ 3.7 กิโลวัตต์ , 3 เฟส ,380 โวลต์ , 50 เฮิร์ต

ขนาดท่อดูด 2 นิ้ว , ขนาดท่อส่ง 1-1/2 นิ้ว

ระยะส่ง 29.8 - 35.5 เมตร

ปริมาณน้ำ 100 - 320 ลิตร/นาที

END SUCTION Centrifugal Pump "Kawamoto" Model : GEJ-50x405M-2M3.7

END SUCTION Centrifugal Pump

Motor 3.7 KW. , 3 Phase ,380 Vlote , 50 Hz.

Suc. 2" , Disc 1-1/2"

Head 29.8 - 35.5 M.

Flow 100 - 320 L/min

Visitors: 31,840