ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEI-50x405M-2M1.5

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto Water pump รุ่น : GEI-50x405M-2M1.5

ปั๊มน้ำแบบเพลาลอย คาวาโมโต้ KAWAMOTO

มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์ , 3 เฟส ,380 โวลต์ , 50 เฮิร์ต

ขนาดท่อดูด 2 นิ้ว , ขนาดท่อส่ง 1-1/2 นิ้ว

ระยะส่ง 17 - 22.5 เมตร

ปริมาณน้ำ 100 - 320 ลิตร/นาที

Visitors: 31,839