ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-50x405M-2MN0.4

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto Water pump รุ่น : GEH-50x405M-2MN0.4

ปั๊มน้ำแบบเพลาลอย คาวาโมโต้ KAWAMOTO

มอเตอร์ 0.4 กิโลวัตต์ , 3 เฟส ,380 โวลต์ , 50 เฮิร์ต

ขนาดท่อดูด 2 นิ้ว , ขนาดท่อส่ง 1-1/2 นิ้ว

ระยะส่ง 3.5 - 10.5 เมตร

ปริมาณน้ำ 100 - 320 ลิตร/นาที

END SUCTION Centrifugal Pump "Kawamoto" Model : GEH-50x405M-2MN0.4

END SUCTION Centrifugal Pump

Motor 0.4 KW. , 3 Phase ,380 Vlote , 50 Hz.

Suc. 2" , Disc 1-1/2"

Head 3.5 - 10.5 M.

Flow 100 - 320 L/min

Visitors: 31,840