ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEJ-40x325M-2M1.5

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto Water pump รุ่น : GEJ-40x325M-2M1.5

ปั๊มน้ำแบบเพลาลอย คาวาโมโต้ KAWAMOTO

มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์ , 3 เฟส ,380 โวลต์ , 50 เฮิร์ต

ขนาดท่อดูด 1-1/2 นิ้ว , ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว

ระยะส่ง 22 - 30.5 เมตร

ปริมาณน้ำ 50 - 200 ลิตร/นาที

END SUCTION Centrifugal Pump "Kawamoto" Model : GEJ-04x325M-2M1.5

END SUCTION Centrifugal Pump

Motor 1.5 KW. , 3 Phase ,380 Vlote , 50 Hz.

Suc. 1-1/2" , Disc 1-1/4"

Head 22 - 30.5 M.

Flow 50 - 200 L/min

Visitors: 31,840