ปั๊มน้ำ CALPEDA รุ่น NR

ปั๊มน้ำ CALPEDA รุ่น NR

ปั๊มน้ำ CALPEDA รุ่น NR เป็นเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับเข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive เหมาะสำหรับ สูบระบายน้ำหมุนเวียนในระบบน้ำร้อน หรือ ระบบคูลลิ่ง ปั๊มน้ำได้มากถึง 1840 ลิตรต่อนาที ทางดูดและทางส่งแบบหน้าแปลน ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อ ทำงานเงียบ ประหยัดพลังงาน
ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ CALPEDA รุ่น NR (CALPEDA Circulation Pumps) ในประเทศไทย

 

Visitors: 264,559