ปั๊มน้ำบาดาล CALPEDA รุ่น CS

ปั๊มน้ำบาดาล CALPEDA รุ่น CS

ปั๊มน้ำ CALPEDA รุ่น CS มีมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) สำหรับ เครื่องสูบน้ำบาดาล มีขนาดกำลังตั้งแต่ 0.37 KW - 165 KW มีให้เลือกทั้งชนิดไฟ 2 สาย และ 3 สาย

 

Visitors: 272,551